ஒரு நாஸ்திக ஆசிரியர்

Go down

ஒரு நாஸ்திக ஆசிரியர்

Post by Admin on 05/02/11, 09:12 am

ஒரு நாஸ்திக ஆசிரியர் மாணவர்களைப் பார்த்து அருகிலிருந்த மேசையைக்காட்டி,

உங்களுக்கு இந்த மேசையை பார்க்கமுடிகிறதா? என்று கேட்டார்


மாணவர்கள் ஆம் என்றனர்

அதற்கு ஆசிரியர் மேசை ஒன்று இருப்பது உண்மையாகும் என்றார்


மீண்டும் அருகிலிருந்த கரும்பலகையைக்காட்டி காட்டி,

உங்களுக்கு இந்த கரும்பலகையை பார்க்கமுடிகிறதா? என்று கேட்டார்,


மாணவர்கள் ஆம் என்றனர்,

அதற்கு ஆசிரியர் கரும்பலகை ஒன்று இருப்பது உண்மையாகும் என்றார்,


மீண்டும் அவர், இறைவனைப்பார்க்க முடியுமா என கேட்டார்,

மாணவர்கள் முடியாது என்றனர்,

அவ்வாறாயின் இறைவன் என்றொருவன் இல்லை என்றார்,ஆசிரியர்


அப்போது ஒரு மாணவன் எழுந்து மாணவர்களைப் பார்த்து எமது ஆசிரியரின் அறிவு உங்கள் கண்களுக்கு தென்படுகிறதா என்று கேட்டான்,


மாணவர்கள் இல்லை என்றனர்.

அப்படியானால் எமது ஆசிரியர் பைத்தியகாரன் என்று பதிலளித்தான் அந்த மாணவன்

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ தமிழ் இஸ்லாம் குழுமம்++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
tamil islam forum
avatar
Admin
Admin

Posts : 43
Points : 156
Reputation : 1
Join date : 23/01/2011

View user profile http://islam.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum